Rozmiar: 15909 bajtów

- 388 -

1356, 7 XII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino b. Nycolai

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Peczko z Parszowic k. Kluczborka (Bowmgaertne) za zgodą swej żony Elżbiety (EIyzabeth) sprzedał za 6 1/2 grzywny Mikołajowi ze Stabłowic k. Wrocławia (Nycolaus de Stabilwicz), piwowarowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu z prawem odkupu za tę samą cenę po 3 latach oraz zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nieotrzymywania owego czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schibchinus de Czeschow, Jano de Porsnicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) i Ernko ze Złotoryi (Goltberg) - feudałowie, oraz Dithmarus, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 269.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów