Rozmiar: 15909 bajtów

- 389 -

1356, 16 XII, Wrocław ?

an dem nestin Vritage nach Lucie

Ławnicy wrocławscy (Breslow), mianowicie: Mikołaj z Nysy (Niclose von der Nysse), Hanko z Krakowa (Hankin von Cracow), Jakub z Opola (Jacobin von Opuln), Peczen Swarczen, Rudgim Steynkeler, Pawein Kursner, Hankin Budessin, Cune z Gaju k. Wrocławia (von Hurdin), Jakub z Kątów Wrocławskich (Jacobin von Kanth), Hanko Pfriczin i Hankin Gribian, stwierdzają, iż na posiedzeniu sądu gajonego, któremu przewodniczył Mikołaj ze Lwówka (Niclos von Lemberg), rajcy wrocławscy nabyli od Mikołaja Wierzynka z Krakowa (Niclos Wirsingis von Crocow) część młyna z przynależnościami za 306 grzywien wraz ze wszystkimi prawami.

Świadkowie: Pecze Swarcze i Hanko z Krakowa (Hanke von Cracow).

Pieczęć ławników (uszkodzona).


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1356, 16 XII.
Kopia: niem., tamże, sygn. E 25, 1, s. 155.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów