Rozmiar: 15909 bajtów

- 390 -

1356, 19 XII, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. secunda ante diem st. Thome Apostoli

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Jan Walch (Johannes) sprzedał za 25 grzywien Niczkowi de Luwczke (Niczko) i jego spadkobiercom 2 łany z folwarku w Chomiąży k. Środy Śl. (Kumeyse) z przynależnościami i wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji, obowiązkiem świadczenia służby konnej na rzecz króla czeskiego oraz wolnym wypasem owiec, który posiadał tam niegdyś Menczlinus Poczko. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej Mulheim (Mathias), Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczenhorn), Paszko z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Paschko de Grzebcowicz) - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Heinko z Psiego Pola k. Wrocławia (Hundisfelt) i Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 264-265.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 570.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów