Rozmiar: 15909 bajtów

- 391 -

1356, 20 XII, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia st. Thome Apostoli

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Jan Stille (Johannes) sprzedał Nyczkowi Stillen (Nyczko) oraz Piotrowi Bauaro (Patrus), Dominikowi (Dominicus), Michałowi z Opawy (Mychael de Troppow), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), oraz ich spadkobiercom spadek po swojej babce Małgorzacie (Margaretha) wielkości 5 1/2 grzywny i 10 groszy, które uiszczała na rzecz owej babki Anna Sydinbergin (Anna), jako czynsz z młyna w Leśnicy k. Wrocławia (Lezna) i folwarku w Karnczej Górze k. Wrocławia (Kentschkow). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schibchinus de Czetschow, Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Ernko ze Złotoryi (Goltberg), - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 272.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów