Rozmiar: 15909 bajtów

- 394 -

1356, 26 XII Praga (Praga)

an st. Stephans Tag als Erfunden wart unserer Reiche des Romishen im XII des Behemishen im X und des Kayserthums im II Jare

Karol IV, cesarz (Carl Romischer Kayser und Kunig ze Behem), zatwierdza dokument z 1356, 29 VII, Praga (por. nr 293) w sprawie podziału ziemi kozielskiej, bytomskiej i pyskowickiej między Konrada I, księcia oleśnickiego, i Przemka I, księcia cieszyńskiego.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1 A, s. 170-172.
Druk: Siles. rer. script., t. II, s. 116.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów