Rozmiar: 15909 bajtów

- 396 -

1356, 29 XII, Awinion (Auinion)

IV Kal. Januarii, anno quarto

Innocenty VI, papież, nadaje Mikołajowi prezbiterowi, nauczycielowi dominikanów, archidiakonat w kościele opolskim, zwolniony po śmierci Arnolda, biskupa tytularnego św. Sykstusa.

Regest: MBV, t. II, s. 217, nr 543.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów