Rozmiar: 15909 bajtów

- 198 -

1356

Konrad von Falkenhayn (Cunad), starosta wrocławski (Bresslaw), stwierdza, że w jego obecności oraz Arnolda von Pok (Arnold), Jana de Porsnicz (Jan), rycerzy, Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jeskon von Smolcze), Hermana z Rościsławic k. Wołowa (Herman von Rymberg), Hannose z Chwalimierza k. Środy ŚI. (Frankental), Guntera Birchyn (Gunther), Peczka von Richenbach (Peczko), Hankyn z Urazu (Owras), Nyclosa ze Strachowic k. Wrocławia (Nyclos von Strachwicz) i Ernka ze Złotoryi (Ernken wom Goltberge) na posiedzeniu sądu gajonego, któremu przewodniczył Herbord z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Budaswicz), Helwig z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf) przedstawił w szczegółach skargę przeciw Hankowi von Scheindorf z prośbą o pisemne potwierdzenie jego zeznań, co niniejszym sąd uczynił.

Druk: H. Bindewald, Deutsche Texte aus schlesischen Kanzleien des XIV und XV Jhdts. Vom Mittelalter zur Reformation t. IX, Berlin 1935, z. 1, s. 69, nr 50.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów