Rozmiar: 15909 bajtów

- 199 -

1356

Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf) kupił od Jokenow Piskor 3/4 łana ziemi należącej do folwarku Bratowice k. Wrocławia.

Wzmianka: Z.f.G.Schl., t. 77, s. 139.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów