Rozmiar: 15909 bajtów

- 200 -

1356, Legnica

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że Reynhart i Heynich kuzyni von Gusk sprzedali Petzoldowi Ellen, mieszczaninowi legnickiemu, i jego zięciowi Peschowi Kolbil kawałek lasu wraz z ziemią zwane na ,,Legnickim pustkowiu" z dojazdem od tych nabytków do drogi publicznej. Książę zatwierdza tę sprzedaż.

Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 93, nr 26 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów