Rozmiar: 15909 bajtów

- 202 -

1356, Opole (Opul)

Mikołaj, proboszcz kościoła Św. Krzyża w Opolu, informuje, Przecława (Priczlaus), biskupa wrocławskiego, iż dziesięciny ze wsi Biadacz k. Opola (Widecz), Sacrow, Węgry k. Opola (Wangra), Gisselherowicz i Sławice k. Opola (Hlawicz) należą do wikariatu w chórze opolskim, prosi biskupa o zrzeczenie się pretensji do nich i aby w te dziesięciny uposażył wikariusza Mikołaja.

Świadkowie: Hemisko de Massow, dziekan, Henryk z Dąbrowic k. Opola (Dambrowa), wicearchidiakon, Peregrin, Marcin, zastępca kustosza, Jenco, wikariusz opolski, i Jakub Wyllussii, notariusz.


Regest: CDS, VI, s. 6, nr 25.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów