Rozmiar: 15909 bajtów

- 203 -

1356, Wrocław (Wratislauia)

Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus dux Slezie et dominus Olsnicensis), stwierdza, że w jego obecności Hanko, wójt w Bierutowie k. Oleśnicy (Beroldistat), nadał Konradowi (Conradus), opatowi, i całemu klasztorowi Kanoników Regularnych Na Piasku we Wrocławiu 2 grzywny rocznego czynszu z łaźni w Bierutowie k. Oleśnicy (Beroldstat) przynoszącej roczny dochód w wysokości 4 grzywien, a także z 26 ław mięsnych, 26 ław chlebowych oraz 18 ław obuwniczych należących do wójtostwa dziedzicznego w Bierutowie z prawem do zastawu przez nabywców owej łaźni i ław w wypadku nieuiszczania tego czynszu. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Poppo de Hugwicz, Peregrinus de Wesinburg, Tammo de Hayn, Gumperto ze Śliwic k. Oleśnicy (Slewin), Mikołaj Falkinberg (Nicolaus), Niczco Henchin. Datum per manus Jana Remundi (Johannes), notariusza dworu wystawcy, qui presencia a nobis habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 17, s. 48-49; tamże, D. 18, s. 728.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów