Rozmiar: 15909 bajtów

- 414 -

1357, 2 I, Brzeg (Brega)

in octava sti Stephani prothomartiris

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ducissa Bregensis), stwierdza, że w jej obecności Kzchenco, syn nieżyjącego Hojgera de Pritticz (Hoygerns), za zgodą swej matki Agnieszki (Agnes) sprzedał rycerzowi Jaraksziusowi z Pogorzeli k. Brzegu (Jarakschius de Pogrella) i jego spadkobiercom folwark (predium) w Marszowicach k. Oławy (Marschwicz) wielkości 7 łanów z domem mieszkalnym i innymi przynależnościami, stanowiący oprawę wdowią jego matki, z prawem alienacji, wolny od wszelkich obciążeń. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Konrad de Cyrnow (Conradus), rycerz, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Tyczko de Borsnicz (Tyczco), Konrad de Borsnicz (Conradus), Gunczlo de Wedrow, Jan Poduszka (Johannes Poduschca), Jan (Johannes), pisarz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep 21, sygn. 1 A, s. 311, 151-152; tamże, sygn. B 89, 1, s. 82v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów