Rozmiar: 15909 bajtów

- 413 -

1357, 2 I, Wrocław (Wratislauia)

in crastino circumcisionis domini

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Jekelinus zwany Schertilczan, mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), przedstawił dokument ławników prowincjonalnych wrocławskich (Wratislauienses), na podstawie którego jest on właścicielem 16 grzywien i 1 wiardunku rocznego czynszu równowartości 2 małdratów zboża rocznie, który to czynsz z prawem odkupu sprzedał mu za 14 grzywien Paweł Dumlosi (Paulus), a także właścicielem czynszu 1 grzywny i 43 groszy rocznie z dóbr nieżyjącego Frantzka Hartlibi (Frantzko) i jego dzieci w Partynicach k. Wrocławia (Patenicz). Tenże Jekelinus sprzedaje Michałowi z Opawy (Michael de Troppow), mieszczaninowi wrocławskiemu, i jego spadkobiercom za 5 grzywien i 1 wiardunek 1 grzywnę i 19 groszy rocznego czynszu z dóbr należących niegdyś do Małgorzaty (Margaretha) w Partynicach z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Marcin de Radewicz (Martinus), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Harmannus de Rymberg), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Peczko de Richinbach - feudałowie, i Dythmarus de Meckebach, kanclerz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 278.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów