Rozmiar: 15909 bajtów

- 419 -

1357, 11 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem Epyphanie domini

Peczko de Gebez w zastępstwie Burgharda, burgrabiego z Magdeburga (Meideburg), starosty wrocławskiego (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Małgorzata (Margaretha) sprzedała Peczkowi Beyr (Peczko), Hankowi z Budziszowa k. Wrocławia (Hanko de Budessin), Hankowi (Hanko) i Dominikowi zwanemu Dominici (Dominicus dictus Dominici), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), oraz ich spadkobiercom pół grzywny rocznego czynszu z połowy łana, który posiada Stach, brat Mikołaja Calvi (Nicolaus), w Krajkowie k. Wrocławia (Craicow) z prawem do zastawu przez nabywców w wypadku nieotrzymywania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schibchinus de Czetschow, Franczko Sommerfelt - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Guntherus Byrchin, Peczko de Rychinbach, Hanko z Krakowa (Hanko de Cracouia) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 1v-2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów