Rozmiar: 15909 bajtów

- 421 -

1357, 16 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. secunda post octavam Epyphanie domini

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Małgorzata zwana Ledyrsniderin (Margaretha) i jej syn Jan (Johannes) sprzedali za 217 grzywien Katarzynie zwanej Czweybrochin (Catharina), jej synom Niczkowi (Niczko) i Henrykowi (Henricus) oraz ich spadkobiercom folwark Zabrodzie k. Wrocławia (Czeserow) wielkości 5 łanów ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i prawami, w tym z prawem alienacji i prawem zwierzchnim, tak jak postanawiał ongiś dokument Henryka V, księcia Śląska i pana Wrocławia (Henricus quintus dux Wratislauiensis), który został okazany wystawcy. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Marcin de Radewicz (Martinus), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Peczko de Rychenbach - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 279.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 3030.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów