Rozmiar: 15909 bajtów

- 425 -

1357, 18 I, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Prisce virginis

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Peczko Theodorici (Peczco) z Niemczy (Nimpcz) sprzedał za 22 grzywny rycerzowi Janowi Reste (Johannes) za pośrednictwem jego syna Jana de Reste oraz jego spadkobiercom 4 łany w Piotrkowie k. Dzierżoniowa (Petirkow) z przynależnościami, stanowiące niegdyś posag Małgorzaty (Margaretha), córki Jana, wójta Niemczy (Johannes ... de Nympcz), wraz ze wszystkimi prawami.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Marcin z Sadowic k. Wrocławia (Martinus de Zadwicz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rimberg), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Pasco de Richinbach, Hanko z Urazu k. Wołowa (Hanco de Wras) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 273.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów