Rozmiar: 15909 bajtów

- 423 -

1357, 18 I, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post octauam Epyphanie domini

Pezko de Gebez w imieniu starosty wrocławskiego stwierdza, że w jego obecności Henryk zwany Hirsperg (Henricus), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał wraz ze wszystkimi prawami Hankowi (Hanko), Dominikowi (Dominicus) Maciejowi (Mathias), Mikołajowi (Nicolaus), Małgorzacie (Margaretha) i Dorocie (Dorotha), swojemu przyrodniemu rodzeństwu, zwanym Dominici, mieszczanom wrocławskim (Wratislauiensis), oraz ich spadkobiercom dobra spadkowe swojego syna Piotra (Petrus), proboszcza w Świętej Katarzynie (sancta Katherina), które przypadły mu jako spadek po matce i babce w Świętej Katarzynie i Sulimowie k. Wrocławia (Silmenow), a z których to dóbr w.w. Piotr zrezygnował na rzecz swojego ojca Henryka, Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schibchinus de Czetzhow, Franczko de Sommerfelt - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Guntherus Byrchin, Peczko de Rychenbach i Hanko z Krakowa (Cracouia) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 3.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2602.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów