Rozmiar: 15909 bajtów

- 429 -

1357, 26 I, Wrocław (Wratislauia)

in crastino conversionis Pauli

Konrad de Valkihain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że Peczko (Peczco), Stefan (Stephanus) i Ywanus, bracia zwani de Gogelow, sprzedali Mikołajowi z Trzebnicy (Nicolaus de Trebniz), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), 3 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Kruszynie k. Brzegu (Schonaw).

Świadkowie: Jan de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Marcin z Sadowic k. Wrocławia (Martinus de Sadewicz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwiz), Wernherus de Panewiz i Dythmarus.


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 23 88.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów