Rozmiar: 15909 bajtów

- 428 -

1357, 26 I, Wrocław (Wratislauia)

in crastino comersionis st. Pauli

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Michał z Opawy (Michahel de Troppow), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), za zgodą swej żony Małgorzaty (Margaretha) sprzedał za 20 grzywien Nyczkowi Gallen (Nyczko Stillen), Piotrowi Bauaro (Petrus), Dominikowi Dominici (Dominicus), mieszczanom wrocławskim (Wralislauienses), i ich spadkobiercom 2 1/2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Owsiance k. Wrocławia (Nichtebroth) wraz ze wszystkimi korzyściami, z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieotrzymywania czynszu i prawem odkupu w ciągu 7 lat za tę samą cenę przez sprzedającego lub jego spadkobierców. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathia de Muheim), Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Guntherus Byrchyn, Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 271.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 807.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów