Rozmiar: 15909 bajtów

- 432 -

1357, 4 II

in crastino b. Blasii Episcopi et confessoris

Rajcy wrocławscy sprzedają dożywotnio Małgorzacie (Margaretha), córce Henryka Hirsperg (Henricus), mniszce klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu, 2 grzywny rocznego czynszu za 20 grzywien z zastrzeżeniem, iż po śmierci owej mniszki czynsz ten ma przejść na rzecz klasztoru Św. Katarzyny.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 30-31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów