Rozmiar: 15909 bajtów

- 433 -

1357, 5 II, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Agathe Virginis

Konrad de Falkenhayn (Conradus) stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Rabinswald (Nycolaus), jego syn Piotr (Petrus), Sybko ze Smolca k. Wrocławia (Smolcz) i Nyczko z Zybiszowa k. Wrocławia (Sybeschow) przyrzekli wypłacić 70 grzywien na św. Michała lub 4 dni po tym święcie Pawłowi Dumlosi (Paulus), jego żonie Annie (Anna) i ich synowi Piotrowi (Petrus) z tytułu nabycia dóbr w Strachowicach k. Wrocławia (Strachwicz). Jeżeli nabywcy nie dotrzymają terminu płatności, wówczas są zobowiązani ponieść koszta związane z uiszczeniem podatków ciążących na w.w. wsi lub wypłacenia ich ekwiwalentu w wysokości 15 grzywien, z wyjątkiem 4 grzywien dochodu, które Paweł Dumlosi, jego żona Anna i syn Piotr sprzedali Elżbiecie Samczugerin (Elizabeth), oraz annony i służby konnej, od których wieś ta została zwolniona na mocy dokumentu starosty wrocławskiego. Nabywcy zobowiązują się ponadto wypłacić sprzedającym 7 grzywien do niedzieli Letare (19 III), zgadzając się na wzięcie wsi w zastaw przez sprzedających.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathias de Mulheim), Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Guntherus Byrchyn, Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2A, s. 270-271.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2756.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów