Rozmiar: 15909 bajtów

- 436 -

1357, 7 II, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Dorothee Virginis et martiris gloriose

Elżbieta (Elizabeth), opatka klasztoru Św. Klary we Wrocławiu (Wratislauia), oraz Mikołaj de Rysciwicz, prokurator tegoż klasztoru, stwierdzają, że Herman de Hornechyn (Hermannus), profes w klasztorze Kanoników Regularnych NMarii Panny we Wrocławiu (Wratislauia), kupił za 5 grzywien pół grzywny rocznego czynszu z ogrodu położonego w pobliżu parceli oraz leżącej naprzeciw łąki po prawej stronie kościoła a stanowiącego własność Hanka Esscherer, chłopa ze wsi klasztoru Klarysek Szczepin k. Wrocławia (Sczepyn). W.w. Herman nadał owe pół grzywny czynszu Annie de Czindato (Anna), profesie klasztoru Św. Klary, która następnie przekazała go klasztorowi Klarysek wrocławskich: w imieniu Hermana - 1 wiardunek, a drugi na mszę w rocznice śmierci jej siostry Katarzyny (Katherina).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 352


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów