Rozmiar: 15909 bajtów

- 441 -

1357, 9 II, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quinta post diem b. Dorothe Virginis

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Hundisfelth sprzedał należącą do niego łąkę wielkości 30 prętów za 8 grzywien oraz za zgodą Katarzyny Grymkin jej łąkę wielkości 10 prętów za 9 wiardunków Małgorzacie (Margaretha), wdowie po Tilonie Scriptoris, oraz jej dzieciom Franciszkowi (Franciscus), Leonardowi (Leonardus), Annie (Anna) jako jej spadkobiercom za pośrednictwem ich opiekunów Henselina z Nysy (Henselinus de Nyssa) i Mikołaja Dumelosi (Nicolaus). Dwie części tych łąk położone są po obu stronach dóbr należących do klasztoru Św. Wincentego, trzecia w pobliżu dóbr Kowale k. Wrocławia (Cobal), a czwarta k. dóbr należących do dzieci Klary z Psiego Pola k. Wrocławia (Clara de Hundisfelth). Sprzedający zrzekli się na rzecz nabywców wszelkich praw i korzyści z tych łąk.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathias de Molheim), Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Rimberg), Guntherus Birchin, Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Joahnnes de Frankintal), Hanko Hundisfelth (Hanco), Peczko de Richinbach (Peczco), Mikołaj Strachewicz (Nicolaus), Hanko Oweras i Ernko - feudałowie, oraz Dythmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 292.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów