Rozmiar: 15909 bajtów

- 443 -

1357, 10 II, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Scolastice Virginis

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności rycerz Konrad de Lowil (Conradus) oraz jego brat Jan (Johannes) za zgodą ich brata Lutolda (Lutoldus) sprzedali za 100 grzywien 11 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Szostakowicach k. Oławy (Schockow) nie podlegających sądownictwu króla czeskiego z prawem odkupu za tę samą cenę i z prawem do zastawu dóbr.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathias de Mulheym), Jan de Porsnicz (Johannes) - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz) Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Guntherus Byrchen, Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Heynko Hundisfelt, Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Hanko z Urazu k. Wołowa (Hanko de Owras) i Ernko ze Złotoryi (Goltberg) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckenbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 270.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów