Rozmiar: 15909 bajtów

- 446 -

1357, 16 II, Świdnica (gegeben czur Swydnicz und bevolen czum Richinsteyn)

an dem nehesten dunyrstage vor Vastnacht

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge in Slezien, Herre von Furstenberk und czur Swydenicz), nadaje Gudirienowi Worryswerk (Gudirlenus), mieszkańcowi Złotego Stoku (Richinstein), i jego następcom plac pod budowę młyna położony w pobliżu kopalni w Złotym Stoku (Richinsteyn), zwalniając Guderlina od wszelkich ciężarów i powinności z tego młyna oraz zatwierdza mu wszystkie prawa i dochody dodając, iż rębacze i służba górnicza z pobliskiej kopalni nie mogą korzystać z innego młyna.

Świadkowie: Mikołaj von Czedlicz (Nickil), Arnold Trache (Arnolt), Hantsch i Nysche, bracia z Niebełczyc k. Bolesławca (Nebiltschicz), Hannus Omehe, Herman Czetheras, Piotr de Czedlicz (Petir), pisarz krajowy.


Druk: H. Bindewald, Deutsche Texte aus schlesischen Kanzleien des XIV u. XV Jhdts. Vom Mittelalter zur Reformation, t. IX, Berlin 1935, z. 1, s. 35, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów