Rozmiar: 15909 bajtów

- 447 -

1357, 16 II

fer. Vta ante dominicam Esto michi proxima

Rajcy wroclawscy sprzedają Piotrowi Beyir (Petrus), mieszczaninowi wrocławskiemu, 10 grzywien rocznego czynszu za 100 grzywien i jednocześnie zobowiązują się płacić w okresie suchych dni czwartą część na utrzymanie Wojciechowi (Adalbertus), altarzyście ołtarza pod wezwaniem św. św. Tomasza, Fabiana i Sebastiana w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23 s. 1-2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów