Rozmiar: 15909 bajtów

- 448 -

1357, 18 II, Bogdaszowice k. Środy Śl. (Bogdaschwicz)

an deme Sunabunde vor Vasnacht

Reinczko z Makowic k. Świdnicy (Swenkenfelt), właściciel wsi Bogdaszowice k. Środy Śl. (Bodaschwicz), w związku z zaciągniętym długiem 3 grzywien czynszu przez jego żonę Katarzynę (Katherina) z Elzen vom Cindal zastawia czynsz z jej folwarku i innych dóbr w w.w. wsi.

Świadkowie: Herborte, sołtys w Bogdaszowicach k. Środy Śl., Adam z Pszenna k. Świdnicy (Waczinrode) i Deinharte.


Kopia: niem., AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 24, s. 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów