Rozmiar: 15909 bajtów

- 452 -

1357, 25 II, Brzeg (Brega)

in crastino b. Mathie Apostoli

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ducissa Slezie et domina Bregensis), za zgodą swych synów nadała dożywotnio Beldonowi (Beldonus), kanonikowi przy katedrze wrocławskiej (Wratislauiensis), wszystkie dochody płynące z prawa księżącego we wsiach Bowmgart k. Oławy i Jaczkowicach k. Oławy (Jaczkowicz). Po śmierci Beldona dochody te mają znów stać się własnością księżnej lub jej następców książąt brzeskich. Wacław I i Ludwik I, książęta śląscy i panowie Legnicy (Wenczlaus et Ludwicus ... duces Sleziae et domini Ligniczenses), zatwierdzają to nadanie.

Świadkowie: Mikołaj Czamborii (Nycolaus), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk zwany Zagadalo (Henricus), Ulryk z Ziębic (Ulricus de Monsterberg), sędzia dworski, Gunczlinus de Wederaw, Jan Podaschonus (Johannes) i Jan, proboszcz z Oławy (Johannes ... de Olauia).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 49-50.
Regest: Z.f.G. Schl., t. VI, s. 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów