Rozmiar: 15909 bajtów

- 453 -

1357, 26 II, Wrocław (Wratislauiensis)

Konrad, opat klasztoru Kanoników Regularnych Na Piasku we Wrocławiu, i cały konwent w obecności Piotra z Opola, kanonika lubuskiego i oficjała wrocławskiego (Petrus de Opol ... Lubucensis et Wratislauiensis), sprzedają 11 grzywien rocznego czynszu z dóbr klasztornych Janowi Kracz (Johannes) za 110 grzywien. Jednocześnie nabywca przekazuje testamentem z nabytego czynszu 4 grzywny na budowę kościoła klasztornego oraz 6 grzywien na wyżywienie mnichów tego klasztoru w zamian za msze w rocznicę śmierci jego żon Gertrudy i Anny, odprawiane przez altarzystów przy ołtarzu Bożego Ciała w kościele klasztornym.

Świadkowie: Herman Horn (Hermanus), Maciej, zastępca przeora (Mathia), Jan Conoplath (Johannes), kanonik kościoła Św. Idziego, magister Jan, rektor szkoły, Mikołaj z Niemodlina, Jakub (Jacobus), pisarz, Konrad z Orliny k. Kamiennej Góry (Conradus de Plaw), Piotr i Jan zwani Cunczindorf (Petrus et Johannes), klerycy i notariusze publiczni.


Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 55, s. 110-111, nr 51.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów