Rozmiar: 15909 bajtów

- 454 -

1357, 27 II

an dem nestin Manthage noch Invocauit

Ławnicy wrocławscy (Bresslow), mianowicie: Mikołaj ze Lwówka (Niclos von Lemberg), Mikołaj z Krakowa (Nickil vion Cracow), Jakub z Opola (Jacob von Opuln), Pecze Beyr, Pecze Swarczen, Henlin z Głogowa (Glogow), Paweł (Pawil), kuśnierz, Heinikin Grybian, zgromadzeni na posiedzeniu sądu, któremu przewodniczył Hanko Budessin, stwierdzają, iż w ich obecności Henryk z Wojszyc k. Wrocławia (Heynrich von Woyschicz), szafarz joannitów pod wezwaniem Bożego Ciała we Wrocławiu, oświadczył, iż klasztor ten jest właścicielem czynszów, które nadała mu w zamian za modlitwę o zbawienie jej duszy Breytnasinne, nabyte przez nią w mieście Wrocławiu, mianowicie: czynsze z 6 ławy mięsnej Mikołaja (Nickil) w wysokości 1 1/2 grzywny, z ławy mięsnej Piotra Worinchnis (Petir) - 1 grzywnę i 1 loth, z ławy mięsnej Tschamborlina (Tschamborlin) - 5 wiardunków, z ławy mięsnej Tyluscha Schoffburgera (Tylusch Schoffburger) - 1 1/2 grzywny, z ławy mięsnej dzieci Frenczila Rosinstegilsa (Frenczil Rosinstengils) - 5 wiardunków, z ławy chlebowej Henryka Glacz (Heynrich) - 1/2 grzywny, z ławy chlebowej Hermanynne, wdowy po Hermanie z Oleśnicy (Olsin) - 1/2 grzywny, z ławy chlebowej Michała Robinsa (Michil Robins) - 9 skojców i ławy mięsnej Anny Boranynne - 1 1/2 grzywny.

Dwie pieczęcie ławnicze.


Oryg.: niem.. AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1357, 27 II.
Druk: H. Bindewald, Deutsche Texte aus schlesischen Kanzleien des XIV u. XV Jhdts. Vom Mittelalter zur Reformation, t. IX, Berlin 1935, z. 1, s. 104, nr 61.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów