Rozmiar: 15909 bajtów

- 460 -

1357, 1 III

fer. IV post dominicam Invocavit

Rajcy wrocławscy wystawiają dokument, w którym występują jako zastępcy na urzędzie starosty wrocławskiego Konrada de Falkenhain.

Wzmianka: RBM, t. VI, 2, s. 295 nr 534; A. Kopietz, Die bohemische Landeshauptmannschaft in Breslau unter dem Könige Johann und dem Kaiser Karl IV, Breslau 1907, s. 21, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów