Rozmiar: 15909 bajtów

- 458 -

1357, 1 III, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post dominicam Invocavit me

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauia) stwierdzają, że w ich obecności Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz) wobec Hermana de Porsnicz (Hermannus), Franczka de Somiruelt (Franczko), rycerza, Henryka Slancz (Henricus), Hanka z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinusa z Głogowa (Henlinus de Glogouia) i Jana Secsbechir (Johannes), sędziów i assesorów sądu gajonego, któremu przewodniczył Ramfoldus de Rosicz, utrzymywał, że chłopi z Wilkowic k. Wrocławia (Jenkow) nie powinni być pociągani przed sąd z powodu opłaty z tytułu warandy. Wystawcy zatwierdzają ten wyrok.

Świadkowie: w.w. sędziowie i Dytmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 11.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 328.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów