Rozmiar: 15909 bajtów

- 464 -

1357, 11 III, Lubiąż (Lubensia)

in vigilia b. Gregorii pape

Tilo, opat klasztoru Cystersów w Lubiążu (Tilo ... Lubensis), stwierdza, że w jego obecności Heska, wdowa po Konradzie de Kobyrshayn, mieszkanka wsi Łękanów k. Góry Śl. (Lankenow), nadała 2 łany ziemi wraz ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i powinnościami, położone we wsi Łękanów a nabyte przez nią niegdyś od Konrada (Conradus), sołtysa wsi Żuchlów k. Góry Śl. (inferiori Schutelow), swoim krewnym Mikołajowi (Nicolaus), Ticzkowi (Ticzco), Małgorzacie (Margaretha), dzieciom Peczka zwanego Krekowits (Pesco) i Wojki (Woyka). Wystawca na prośbę nadawcy zatwierdza to nadanie, z tym że wymienieni Mikołaj Ticzko i Małgorzata oraz ich następcy mają płacić z owych dwóch łanów 1 grzywnę rocznie zamiast dziesięciny snopowej na rzecz w.w. klasztoru, która ma być przeznaczona na uczczenie pamięci Przemka, księcia Śląska i pana Głogowa (Prymko quondam dux Slezie et dominus Glogouie).

Świadkowie: Jyn de Prytitz (Johannes), przeor, Wawrzyniec (Laurencius), zastępca przeora, Jan Sartoris (Johannes), piwniczny. Piotr, niegdyś opat we Wleniu (Petrus ... in Velen), Jan z Golanki k. Legnicy (Johannes de Heyda), zarządca kasy, Henryk z Wrocławia (Henricus de Vratislavia), spowiednik, Jan de Cridla (Johannes), zarządca dóbr, Jan de Vrankinuorde (Johannes), zarządca szpitala, qui presencia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 323.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów