Rozmiar: 15909 bajtów

- 466 -

1357, 17 III

in die b. Gerdrudis

Henryk, proboszcz w D±browie k. Opola (Dambrola), archidiakon opolski (Heynricus ... Opoliensis), stwierdza, iż zezwolił rajcom wrocławskim (Wratisslauienses), na budowę wapienników na terenie archidiakonatu opolskiego (Opoliensis) za opłat± 1 skojca.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Dok. sygn. 1357, 17 III.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów