Rozmiar: 15909 bajtów

- 467 -

1357, 21 III, Brzeg (Brieg)

an dem nestin dynstage nach dem Suntage Letare

Wacław I, książę Śląska, pan Legnicy (Wenceslaus ... herczogge in Slezien Herre czu Legnicz), stwierdza, iż jego matka Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katerin herczogynne in Slezien und vrouwe czum Briege), przekazała mu 100 kóp groszy na potrzeby związane z wyjazdem do Wrocławia (Breczlaw). Wystawca przyrzeka, iż tak długo nie opuści Wrocławia (Breczlaw), aż spłaci matce zaciągnięty dług.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. 1357, 21 III, Brzeg.
Druk: H. Bindewald, Deutsche Texte aus schlesischen Kanzleien des XIV u. XV Jdhts. Vom Mittelalter zur Reformation, t. IX, Berlin 1935, z. 1, s. 36, nr 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów