Rozmiar: 15909 bajtów

- 468 -

1357, 24 III, Wrocław

Przecław, biskup wrocławski, zatwierdza fundację drugiego ministerium przy ołtarzu Bożego Ciała w kościele Św. Jakuba w Nysie.

Wzmianka: W. Urban, Katalog dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, Dokumenty parafii w Nysie, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów