Rozmiar: 15909 bajtów

- 469 -

1357, 29 III, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. IV post dominicam Judica

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Maciej Stilluoit (Mathias) sprzedał za 8 grzywien Mikołajowi z Trzebnicy (Nicolaus de Trebnicz), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Romanowie k. Wrocławia (Rompnow) z prawem odkupu za tę samą cenę, ze wszystkimi prawami, w tym również z prawem do zastawu dóbr, a także ze wszystkimi przynależnościami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Henryk z Sołysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Peczko de Richinbach, Rudegerus Steinkeler i Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachowicz) - feudałowie, oraz Dythmarus de Mekebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 284.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów