Rozmiar: 15909 bajtów

- 470 -

1357, 31 III, Wrocław (Bresslow)

an dem Vrytage vor Palmarum

Przecław, biskup wrocławski (Priczlaw Bischof czu Bresslow), Konrad von Falkinhayn (Cunad), starosta wrocławski, Mikołaj z Krakowa (Nickil von Cracow), Mikołaj ze Lwówka Śl. (Niclos von Lemberg), Pecze Swarcze i Henkin z Głogowa (Glogow), mieszczanie wrocławscy (Bresslow), stwierdzają, że Wacław I, książę legnicki (Wenczlaw herrin czu Lignicz) z jednej strony, a Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katharina Herczogynne czum Bryge) z drugiej, zawarli ugodę w sprawie 1600 grzywien, które książę Wacław pożyczył od swej matki, księżnej brzeskiej Katarzyny. W myśl zawartej umowy księżna daruje synowi 600 grzywien, natomiast pozostałe 1000 grzywien ma on jej zwrócić z dochodów miasta Brzegu (Bryg), jeśliby zaś nie uzyskał takich dochodów z miasta Brzegu, wówczas powinien spłacić ów dług z dochodów okręgów brzeskiego (Bryge) i oławskiego (Olow). Księżna przyrzeka równocześnie w obecności wystawcy zwrócić Peczenowi Blowin z otrzymanego długu od Wacława 100 grzywien. Książę Wacław poinformował, że na spłatę owego długu przeznacza również pożyczkę zaciągniętą u Mikołaja ze Lwówka (Niclos von Lemberg).

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5 A, s. 44.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów