Rozmiar: 15909 bajtów

- 472 -

1357, po 9 IV

post Pasche

Jan, wójt dziedziczny Świdnicy (Johannes ... Swidnicz), oraz tamtejsi ławnicy, mianowicie: Piotr Bogener (Petrus), Nickil Hofeman, Mencelinus Vrowenhayn, Nickil Herdan, Marcin Breslow (Martinus), Mikołaj Besten (Nicolaus) i Trucwinus, stwierdzają, że w ich obecności Hannus Phafie sprzedał Elżbiecie (Elisabet), byłej przełożonej szpitala trędowatych w Świdnicy, 1 wiardunek czynszu rocznie.

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Dokumenty m. Świdnicy, sygn. 1357, po 9 IV.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów