Rozmiar: 15909 bajtów

- 471 -

1357, po 9 IV

post Pasche

Jan, wójt dziedziczny Świdnicy (Johannes ... Swidnicz), oraz tamtejsi ławnicy, mianowicie: Piotr Balistorius (Petrus), Mikołaj Herdani (Nicolaus), Nickil Hofeman, Mencelinus Vrowenhayn, Marcin Breslow (Martinus), Mikołaj Kestaner (Nicolaus) i Tnichwin, stwierdzają, że w ich obecności Hannus Ulrichynne sprzedał 4 skojce rocznego czynszu z folwarku Peczka Prymkenow Enerowi (Enerus), krzyżowcowi, jako przedstawicielowi szpitala trędowatych.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, sygn. 1357, po 9 IV.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów