Rozmiar: 15909 bajtów

- 474 -

1357, 11 IV, Żagań ? (Sagan ?)

Dinstage nach dem Ostirtage

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Heinrich ... Herczoge von Slesie unde Herre czu Glogow unde zum Sagan), stwierdza, że w jego obecności Dyterich, opat klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu (Dyterich ... Sagan), i konwent kupili od Henczila Kebechin (Henczil) wieś Machów k. Żagania (Machin) położoną nad Bobrem (Bobir) wraz z młynem zwanym Kindirmol i wszystkimi prawami i powinnościami, jakie posiadał tam w. w. Henczil. Jeśli klasztor nie chce pełnić służby konnej, to książę zgadza się zamienić ją na modlitwę w jego intencji i jego rodziny.

Świadkowie: Albrecht von Crecewicz (Albricht), Stefan von Kobirshayn (Sthepphan), Lucze Wirsing, Ditrich von Deyr (Dytherich), Piotr Unruch (Petir) i Hankin, kanclerz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 115, nr 103.
Kopia: niem., tamże. Rep 135, sygn. D 289, s. 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów