Rozmiar: 15909 bajtów

- 476 -

1357, 16 IV, Wrocław (Wratislauia)

in dominica qua domino Quasimodogeniti in ecclesia decantatur

Mikołaj de Rysowicz (Nycolaus), prokurator klasztoru Klarysek wrocławskich, sprzedaje pod lokację 6 1/2 łanów frankońskich należących do klasztornego folwarku Krzeptów k. Wrocławia (Criptow, Cryptow), mieszkańcom i chłopom z Krzeptowa, rezerwując dla klasztoru czynsz z 3 łanów w wysokości 2 i pół grzywny z każdego łana rocznie i innymi obciążeniami książęcymi oraz wolnym wypasem bydła na pastwiskach należących do tego folwarku.

Świadkowie: Mikołaj de Noua Curia (Nicolaus), Cunadus zwany Herrechyn.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 83.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów