Rozmiar: 15909 bajtów

- 479 -

1357, 23 IV, Otmuchów (Othmuchov)

VII Kal. Maii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), ustanawia Piotra z Bytomia (Petrus de Bithom), kantora kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauiensis), i Piotra z Opola (Petrus de Opul), dziekana kościoła Marii Panny w Głogowie (Glogouiensis) i oficjała wrocławskiego (Wratislauiensis), z prawem wzajemnego zastępstwa w razie konieczności swoimi pełnomocnikami i przedstawicielami w sprawach różnych apelacji do Stolicy Apostolskiej, a szczególnie w sprawie 3 wyroków przeciw Janowi de Sedelicz, kanonikowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), oskarżonemu przez Alberta z Bochni (Albertus de Bochna). Egzekutorem 3 wyroków ma być Bozonus, zakrystianin awinioński (Auinionensis).

Świadkowie: proboszczowie: Mikołaj ze Lwówka Śl. w Otmuchowie (Nicolaus de Lemberg in Othmuchow), Mikołaj z Nysy w Szczepanowie k. Środy Śl. (Nicolaus de Nisa in Stephansdorf), Mikołaj z Poznania w Grodkowie (Nicolaus de Poznania in Grotkow), Piotr de Mozbok w Byczynie k. Opola (Perus ... in Pyczina), Mikołaj z Bytomia, altarzysta i wikariusz wrocławski (Nicolaus de Bytom ... Wratislauiensis), Jan z Toszka, prepozyt szpitala w Brzegu (Ioannes de Tost ... Bregensis), kapelan biskupi, i Albert Michaelis z Zatora, kleryk krakowski (Albertus... de Zator ... Cracouiensis), który zredagował i spisał ten dokument.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Z 4.
Druk: Darstellungen u. Quellen zur schlesischen Geschichte, t. I, s. 176.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów