Rozmiar: 15909 bajtów

- 484 -

1357, 29 IV, Oleśnica (Olsna)

Sabbato proxima ante dominicam Jubilate

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... dux Zlezie et dominus Olsniczensis), stwierdza, iż w jego obecności Peregrinus de Wesinburg sprzedał rajcom oleśnickim (Olsniczenses) za pośrednictwem Jenuschia 6 grzywien czynszu za 40 grzywien ze swojej wsi Siedlec k. Oleśnicy (Sedlitz). Rajcy oleśniccy wyrażają zgodę na odkupienie przez sprzedającego owego czynszu za tę samą cenę.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1 A, s. 40.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów