Rozmiar: 15909 bajtów

- 486 -

1357, 2 V

an deme andirtage noch Walpurgen tag

Rajcy wrocławscy (Breczlow) stwierdzają, że na polecenie cesarza Karola IV (Karls Romischen Keysirs unde Kungis czu Bemen) pozwalają niektórym Żydom na pozostanie w mieście Wrocławiu na przeciąg 2 lat za opłatą czynszu na rzecz cesarza i miasta oraz przyrzekają otoczyć ich opieką i zachować ich prawa.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5 A, s. 57v
Druk: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 65, nr 21.
Regest: RBM, t. VI, 2, s. 320, nr 579.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów