Rozmiar: 15909 bajtów

- 491 -

1357, 16 V

fer, III ante Romani

Mikołaj von Cyshberg (Nicolaus) stwierdza, że za zgodą swej matki oraz siostrzeńców rycerza Frenschelina z Opola (Frenschelinus) i Alberta Schofa (Albertus) przekazał swej siostrze Elżbiecie (Elizabeth), benedyktynce w Strzegomiu, roczny czynsz w wysokości 4 grzywien ze wsi Chocicz k. Krosna Odrzańskiego (Hermswalde).

Regest: AP Wrocław, sygn. Archiwum Schaffgotschów, UK, nr 709.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów