Rozmiar: 15909 bajtów

- 493 -

1357, 17 V, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia ascensionis domini

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis), stwierdza, że Hanko Engilger (Hancko) sprzedał Mikołajowi Goskonis (Nycolaus), niegdyś altarzyście kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, i jego spadkobiercom 9 grzywien rocznego czynszu ze wsi Swojków k. Oławy (Swoykow) płatne po 4 1/2 grzywny w 2 ratach. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Reynczko de Gusk, Henczlinus de Czedlicz zwany de Meynwald, Friczko de Landiscron, Stefan Trache (Stephanus), Niczko Sauari (Niczco), Guntherus de Valkenhayn i Mikołaj de Schelndorf, notariusz książęcy, qui presencia habuit in comisso.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1357, 17 V, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów