Rozmiar: 15909 bajtów

- 497 -

1357, 27 V, Jawor (Jauer)

an dem heylegen phingist abande

Mikołaj Wyse (Nyckil), burmistrz, oraz rajcy jaworscy (Jawor), mianowicie: Frantze Valdmar, Hentzil Weber, Nyckil Ryprechtsdorf, Heynich Wygand, stwierdzają, że Katarzyna Zcholwitzynne (Katherina) zakupiła dla zakonnic (magdalenek lubańskich ?) dom mieszkalny położony między domem należącym do Jana Rosen a domem zakonników (cystersów lubiąskich). Katarzyna przekazała nabyty dom pod opiekę miasta. Ksieni klasztoru ma być wybierana przez zakonnice za zgodą rady miejskiej, a także za jej zgodą odwoływana.

Regest: CDS, t. XXXV, s. 39, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów