Rozmiar: 15909 bajtów

- 501 -

1357, 31 V, Wołów (Wolavia)

fer. IV infra octavas Pentecostes

Fryderyk (Fridricus) i Niczko, bracia zwani de Henchin, stwierdzają, że Konrad I, książę Śląska, pan Oleśnicy i Koźla (Conradus dux Zlezie dominus Olsnicensis et Kozlensis), nadał w dożywocie Małgorzacie (Margaretha), żonie w.w. Niczka, młyn w Krzywym Wołowie k. Wołowa (Curva Wolavia) należący do tamtejszego folwarku wraz ze wszystkimi dochodami. Po śmierci owej Małgorzaty ma on być znów własnością księcia. Datum per manus Mikołaja (Nicolaus), wójta dziedzicznego.

Druk: Siles. rer. script., t. III, s. 143, nr CLXXV.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów