Rozmiar: 15909 bajtów

- 498 -

1357, 31 V

Nadanie na rzecz kolegiaty opolskiej 1/5 z połowy dochodów wójtostwa w Opolu, na które składają się czynsze: z domu wolnego od podatku, z ław mięsnych, rzeźni w wysokości 3 grzywien, z 19 ław szewskich, 4 ław chlebowych, łaźni w wysokości 7 wiardunków, kramów sukienniczych, piekarni wypiekających pierniki - 1/2 wiardunku, a także dochody od rybaków.

Regest: F. Idzikowski, Geschichte der Stadt Oppeln, Opole 1863, s. 59.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów